Víme o všech kolech na trhu. Vyberte si z 17 004 kol skladem od 155 značek od 88 prodejců a e-shopů.

BlogKontakt

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolu s podmínkami používání a zásadami používání cookies, tento dokument stanoví, jak služba OUTFINDO shromažďuje a nakládá s Vašimi osobními údaji na stránkách www.outfindo.com a dalších našich službách.Aktuální verzi podmínek najdete vždy na této stránce

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Údaje poskytnuté zákazníky OUTFINDO zpracovávává osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci nebo v rámci využívání služeb. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a pohlaví. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například fotografii, aktuální místo pobytu, zájmy uvedené
  2. v rámci služby či další údaje.
  3. Údaje z Facebooku a jiných obdobných platforem

   Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte OUTFINDU také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu, seznamu přátel na síti Facebook a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

  4. Údaje získané prostřednictvím cookies.

   Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá OUTFINDO informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává OUTFINDO údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

  5. OUTFINDO nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Pro nabídku našich produktů a propagaci OUTFINDO formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá OUTFINDO především e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas OUTFINDO udělujete v průběhu registrace či zadání vaší emailové adresy, nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
  2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává OUTFINDO při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává OUTFINDO statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete na stránce se zásadami používání cookies.
 3. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení.
  2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete OUTFINDO ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete na stránce Zásady používání cookies.
 4. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány OUTFINDO. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s OUTFINDO.
  2. OUTFINDO jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro OUTFINDO pro účely a způsobem, které stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.
 5. ÚSCHOVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Abyste se mohli přihlásit a používat služby OUTFINDO a abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.
  2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává OUTFINDO po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči. Případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
  3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí OUTFINDO pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 6. PRÁVA UŽIVATELŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na OUTFINDO a požadovat:
   1. Informace ohledně osobních údajů, které OUTFINDO zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo OUTFINDO. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
   2. Přístup k údajům, které jste poskytli, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám OUTFINDO potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
   3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
   4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že OUTFINDO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
   5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již OUTFINDO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat.
 7. ÚČINNOST
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na OUTFINDO a požadovat:

   Tato pravidla jsou účinná od 1.2.2020

+

Outfindo využívá technologii cookies, aby váš zážitek z výběru kola byl co nejlepší. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím.

Ochrana osobních údajů